Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Centrum Aktywizacji Zawodowej Targi Pracy Krajowy Fundusz Szkoleniowy Wsparcie dla młodych Fundusze Europejskie Infolinia urzędu pracy
Statystyki graficzne

Informacja dot. środków Fundusz Pracy na 2014 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej otrzymał w 2014 roku środki na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w kwocie:

 

  • 1 651 600,00 zł. ze środków Funduszu Pracy przyznanych w ramach algorytmu – ww. środki są o ponad 1 mln zł. mniejsze niż w roku ubiegłym, tj. stanowią 62% limitu roku ubiegłego,
  • 3 945 800,00 zł. w ramach projektu systemowego „Chcę – Umiem – Działam” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – ww. środki są o 1,5 mln zł. większe niż w roku ubiegłym, tj. stanowią 164,4% limitu z roku ubiegłego.
     

 

Wybór form wsparcia oraz podział środków muszą zostać zatwierdzone przez Powiatową Radę Zatrudnienia. Zwołanie Rady Zatrudnienia planuje się na dzień 15 stycznia 2014r. Wówczas możliwe będzie wydatkowanie środków, tj.  rozpatrywanie wniosków i podpisywanie umów.

 

Urząd kierując osoby bezrobotne na poszczególne formy wsparcia będzie kładł szczególny nacisk na efektywność realizowanych działań. Uzyskana efektywność zatrudnieniowa będzie miała wpływ na wysokość środków przyznanych dla urzędu w kolejnych latach.

 

Korzystanie ze środków w ramach projektu systemowego „Chcę – Umiem – Działam” nakłada zaostrzone warunki i kryteria doboru kandydatów. Plan Działania dla województwa dolnośląskiego na 2014 rok ściśle określa do kogo kierowane może być wsparcie, kładąc szczególny nacisk na efektywność realizowanych działań. Grupy objęte wsparciem w ramach projektu:

  • osoby bezrobotne do 30 roku życia,
  • osoby bezrobotne do 24 roku życia, które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET),
  • osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,
  • osoby niepełnosprawne,
  • bezrobotni nauczyciele, którzy utracili zatrudnienie w sektorze oświaty.

Każdy uczestnik przed przystąpieniem do projektu jest zobowiązany do opracowania Indywidualnego Planu Działania z doradcą zawodowym.

Aktualność dodana przez: Maciej Kruszyński (2014-01-09 11:29:34) , zredagowana przez: Maciej Kruszyński (2014-01-09 11:31:06)
Data wydarzenia : 2014-01-09
Data publikacji : 2014-01-09

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://www.puplubin.pl/wydarzenie/67/informacja-dot-srodkow-fundusz-pracy-na-2014-rok