Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Centrum Aktywizacji Zawodowej Targi Pracy Krajowy Fundusz Szkoleniowy Wsparcie dla młodych Fundusze Europejskie Infolinia urzędu pracy
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2016-09-23

Nabór wniosków na doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłasza nabór wniosków na:

  • refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego na 20 stanowisk
Czytaj aktualność: Nabór wniosków na doposażenia stanowiska pracy
2016-09-22

Informacja o pozyskanych środkach w ramach rezerwy ministra

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy w łącznej kwocie 442,1 tys. zł  pochodzące z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Czytaj aktualność: Informacja o pozyskanych środkach w ramach rezerwy ministra
2016-09-13

Nabór wniosków na dotacje oraz doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłasza nabór wniosków na:

  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 57 osób bezrobotnych;
  • refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego na 15 stanowisk.
Czytaj aktualność: Nabór wniosków na dotacje oraz doposażenia stanowiska pracy
2016-09-13

Nabór wniosków dot. refundacji kosztów wynagrodzenia osób do 30 roku życia - KONIEC NABORU

W dniu 30 sierpnia 2016 r. Urząd Pracy w Lubinie otrzymał decyzję przyznającą dodatkowe środki w ramach rezerwy ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na zadania wskazane w art. 150f Ustawy, dotyczące refundacji pracodawcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Czytaj aktualność: Nabór wniosków dot. refundacji kosztów wynagrodzenia osób do 30 roku życia - KONIEC NABORU